شرکت گردشگری آوای زنده رود

شرکت گردشگری آوای زنده رود

شرکت گردشگری آوای زنده رود
timeline_pre_loader
سال ۱۳۹۴
null

اواین دوره راهنمایان ایرانگردی جهانگردی- به صورت فشرده در ۶ ماه

دوره راهنمایان ایرانگردی جهانگردی

با همراهی جمعی از اساتید باتجربه دانشگاه کوشیدیم در مسیر شناساندن هر چه بهتر فرهنگ و تمدن ایران زمین گام برداریم.
و سفیران فرهنگی کشور را آموزش دهیم
این دوره به صورت فشرده و در ۶ ماه اجرا شد.

سال ۱۳۹۵
null

شرکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

null

دوره رانندگان وسایل نقلیه گردشگری

null

دومین دوره راهنمایان ایرانگردی جهانگردی - نوبت صبح

دوره جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با پوشش همه جوانب مورد نیاز برای تربیت نیروی متخصص در جهت توسعه گردشگری برگزار شد.

مرداد ۹۵- دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

null

دومین دوره راهنمایان ایرانگردی جهانگردی - نوبت عصر

دوره جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با پوشش همه جوانب مورد نیاز برای تربیت نیروی متخصص در جهت توسعه گردشگری برگزار شد.

null

کلاس زبان انگلیسی گردشگری با استاد هلاکویی برای راهنمایان تور

آبان ۹۵ _ کلاس زبان انگلیسی گردشگری

این کلاس برای یادگیری زبان انگلیسی در حیطه صنعت گردشگری و در جهت افزایش مهارت فراگیران دوره راهنمایان تور با استاد هلاکویی برگزار گردید.

null

بهمن ۹۶-دوره راهنمایان فرهنگی بین المللی

بهمن ۹۶ دوره راهنمایان فرهنگی بین المللی
null

اولین رویداد کارآفرینان گردشگری در دانشگاه اصفهان

اولین رویداد کارآفرینان گردشگری در دانشگاه اصفهان
سال ۱۳۹۶
null

بازدید به زبان انگلیسی از عمارت عالی قاپو

null

بازدید به زبان انگلیسی از مسجد حکیم

null

شرکت در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری