210 بازدید
۱۱ مرداد ۱۳۹۶

مجموعه آبشارها و آسیاب‌های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر مجموعه ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های عظیم هدایت هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند بنای […]
\n