131 بازدید
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
پیدا کردن آب در طبیعت

روش های پیدا کردن آب در جنگل

پرندگان می توانند رهنمای پیدا کردن آب در طبیعت باشند. پرندگان دانه خوار مانند فنچ ها و کبوترها هیچ وقت دور از آب نمی مانند و […]
۱۵ آبان ۱۳۹۶

معماری و نماد های سقاخانه ها

آب و سقاخانه در عرصه تاریخ بشر هر از گاهی به  تقدیر و تقدیس عناصری می پرداخته که به آنها نیازمند بوده و یا با محدودیت […]
\n