95 بازدید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتشگاه اصفهان

تپه ای مخروطی شکلی در غرب اصفهان قرار دارد که در بخش های بالایی آن ویرانه هایی ازخشت های ضخیم دیده می شود. هر طبقه از […]
\n