142 بازدید
۱ مرداد ۱۳۹۶

ثبت نام آزمون جامع گردشگری مرداد ۹۶

با توجه به اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، ثبت نام آزمون جامع مرداد ۱۳۹۶ دوره های “راهنمای طبیعت گردی“، “راهنمای ایرانگردی و جهانگردی” ، […]
۱ مرداد ۱۳۹۶

منابع آزمون مدیر فنی مرداد ۹۶

منابع آزمون مدیر فنی مرداد ۹۶ عنوان کتاب فصول مولف / مولفان ناشر عنوان درس شناخت صنعت گردشگری کامل مرتضی بذرافشان مهکامه شناخت صنعت گردشگری بازاریابی […]
\n