66 بازدید
۲۸ شهریور ۱۳۹۶

همدان میزبان نشست سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸

نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در همدان برگزار می‌شود نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ در استان همدان برگزار می‌شود. با پیگیری […]
\n