۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمیق ترین استخر دنیا

نمو ۳۳ (Nemo 33) عمیق ترین استخر شنا در دنیا است. این استخر که در بروکسل پایتخت بلژیک واقع شده است با عمق بیشینه ۳۳ متر […]
\n