101 بازدید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معماری و جغرافیا

گرچه اساتید و معماران دانشمند و ارجمند خود به نقش جغرافیا در معماری وقوف کامل دارند. اشاره‌ای به نقش جغرافیا و عوامل محیطی در معماری شاید […]
\n