1,912 بازدید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

لقب کشور های جهان

ایتالیا  = کشور چکمه پوش ها (چکمه ای) اسپانیا = سرزمین گاو بازان (ماتادورها) استرالیا = سرزمین گوسفندان اتریش  = سرزمین دانوب آبی ایسلند = سرزمین […]
\n