۱۲ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با یاقوت کویر شهرستان انارک

یاقوت کویر انارک کویر جاذبه های خاص خود را دارد و این مناطق بی روح که معیار انسانی را به تمسخر گرفته اند تاثیر عظیمی بر […]
\n