۱۵ شهریور ۱۳۹۶

شناسایی بیش از ۵۰۰۰ روستای دارای پتانسیل  گردشگری طبیعت

شناسایی بیش از ۵۰۰۰ روستای دارای پتانسیل  گردشگری طبیعت سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بابیان اینکه بیش از پنج هزار روستا […]
\n