1,344 بازدید
۵ آذر ۱۳۹۶

آشنایی با قوس آذر نماد شهر اصفهان

قوس اصفهان بی گمان شنیده ایم و خوانده ایم و یا برای گردشگران ایرانی یا فرنگی می گوییم که سمبل شهر اصفهان نشان برج قوس یا […]