168 بازدید
۲۰ شهریور ۱۳۹۶

آشنایی با دخمه یا برج خاموشان زرتشتیان و شناخت اسرار آن

دخمه در ۱۵ کیلومتری جنوب شرق یزد در منطقه صفاییه مکانی قرار دارد که به نام دخمه ، برج سکوت یا برج خاموشان نام گرفته است […]
\n