288 بازدید
۴ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با تعزیه و روند تکامل این مراسم مذهبی در ایران

تعزیه و روند تکامل آن در ایران تعزیه در لغت به معنی سوگواری و عزاداری و برپا داشتن یادبود عزیزان در گذشته است لیکن در اصطلاح […]
\n