371 بازدید
۲ مهر ۱۳۹۶

مروری اجمالی بر تاریخچه ی احداث راه ها و شروع سیر و سفر در ایران

تاریخچه ی احداث راه ها و شروع سیر و سفر در ایران هزاران سال قبل از میلاد اقوام ایرانی درنقاط مختلف ایران مسافرت می کردند. مهم […]