274 بازدید
۲۰ شهریور ۱۳۹۶

آشنایی با دخمه یا برج خاموشان زرتشتیان و شناخت اسرار آن

دخمه در ۱۵ کیلومتری جنوب شرق یزد در منطقه صفاییه مکانی قرار دارد که به نام دخمه ، برج سکوت یا برج خاموشان نام گرفته است […]
۱۵ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با جشن مهرگان یکی از بزرگ ترین جشن های زرتشتیان

پیشینه جشن مهرگان مهر یا میترا، خدای نور و روشنایی و خدای ناظر بر عهد و پیمان در میان اقوام آریایی از حرمت و احترام بسیار […]
\n