266 بازدید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

انیس‌الدوله سوگلی محبوب ناصرالدین شاه

فاطمه ملقب به انیس‌الدوله همسر مورد علاقه و سوگلی حرم‌سرای ناصرالدین‌شاه قاجار، پادشاه ایران بود. مقام انیس‌الدوله بر سایر همسران ناصرالدین شاه برتری داشت و عملاً […]
\n