310 بازدید
۴ شهریور ۱۳۹۶
صابئین مندایی

آشنایی با اقلیت مذهبی صابئین مندایی

در کنار رود کارون در استان خوزستان، قومی صنعتگر و هنرمند با نام صابئین مندایی زندگی می‌کنند که دین و آیین ، زبان و خط خاصی […]