206 بازدید
۱۵ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با جشن مهرگان یکی از بزرگ ترین جشن های زرتشتیان

پیشینه جشن مهرگان مهر یا میترا، خدای نور و روشنایی و خدای ناظر بر عهد و پیمان در میان اقوام آریایی از حرمت و احترام بسیار […]
\n