274 بازدید
۲۲ شهریور ۱۳۹۶

آشنایی با قلب گردشگری کره جنوبی جزیره ی ججو . قسمت اول

  ۳ جاذبه ی گردشگری جزیره ی ججو در قلب شبه جزیره ی کره جزیره ی ججو را میتوان یک دهکده توریستی در قلب شبه جزیره […]
۳ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با قلب گردشگری کره جنوبی جزیره ی ججو . قسمت دوم

مسیرهای پیاده روی اُله: اُله در گویش محلی یعنی مسیر مارپیچی که به خانه ختم میشود. و مسیر پیاده روی خط ساحلی اُله در حال حاضر […]
\n