358 بازدید
۹ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با هلپرکی رقص محلی کردی و استفاده از آن در صنعت گردشگری

رقص کردی هلپرکی هلپرکی یا به نگارش کردی هه لپه رکی به معنای رقص کردی نمایشی آیینی برخاسته از شور و نشاط درونی جامعه کردهاست. برای […]
\n